Saturday, September 19, 2015

திரைக்கதை எழுதுவது ஒரு கலை அல்ல அது தொழில்நுட்பம் Extra-Terrestrial (Director Steven Spielberg)penetrating in to viewers Heart

திரைக்கதை எழுதுவது ஒரு கலை அல்ல அது தொழில்நுட்பம் VI

E.T நம் இதயங்களை துளைத்தது ஏன் ?


நல்ல படங்கள் அது எந்த மொழியை பேசினாலும்  கண்டிப்பாக சிறிது நேரத்தை  செலவு செய்து பார்பவர்களுக்கு   கண்டிப்பாக மன உணர்வுகளை கிளறிஎழச்செய்யும். கோபம், வருத்தம், பாசம் போன்ற உணர்வுகளையும்[mood]   அவற்றின் வெளிப்பாடான முறையே கண்கள் சிவப்பது , கன்னத்தில் கைவைத்து சோர்வாய் இருப்பது,  குழந்தையை கட்டி அனைத்து முத்தமிடுவது   பேன்ற வெளிப்பாடுகளையும்  [expressions]        தின தின வாழ்வில்  நாம் பார்த்துக்கொண்டு தானே இருக்கின்றேம்.?  எனது நண்பர் ஐயா பேட்டைகார ஈழத்து கவி ஜெயபாலன் அவர்கள்  இதை தான் நான் சோர்வுறும் தருணங்களில் "life is not a tea party" என்று அழகாக கூறுவார். சரி இத்தகைய உணர்வுகள் திரைப்படத்தில் எப்படி பிரதான கதாபாத்திரங்கள் மூலமாக வெளிப்படும்  அவற்றுக்கு மற்ற கதாபாத்திங்க்ளின்  எதிர்வினை எப்படி இருக்கும் என்பதை நம்ம E.T. the Extra-Terrestrial (Director Steven Spielberg) என்ற திரைப்பட காட்சிகள் மூலமாக பார்க்கலாமா? கதாபாத்திரங்கள் மட்டும் தான் ஒரு சினிமாவை  முடிவு செய்கின்றனவா? வேறு எவரும் இல்லையா என்ற கேள்வி நம்முள் எழுமாயின் அதற்கு பதிலையும்  நாம் சிந்தித்து கூற முடியும். ஆம் பார்வையாளர்கள் , அந்த திரைப்படத்தின் பார்வையாளர்களும்  அவர்களின்  திரைப்பட காட்சிக்கான மன உணர்வுகளும் தான் திரைக்கு வெளியில் உள்ள முக்கியமான  கதாபாத்திரங்கள். [external Roles to a Movie] அந்த வெளி-கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகள் காட்சிகளை காணும் போது தட்டையாக இருப்பின் நாம் செத்தோம் ....அந்த திரைப்படத்துக்கு தொடர்புடைய  டைரக்டர் அல்லது திரைகதை ஆசிரியர் மூட்டை முடிச்சிக்ளுடன்  விருதுபட்டிக்கும் , கோவில்பட்டிக்கும் திரும்பி செல்லும் நிலை தான் ஏற்படும். ஆடோகிராப் படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து சேரன் அளித்த பேட்டியில் அவரும் இதை தான் கூறினார். ['இந்த படம் மட்டும் flop ஆயிருந்தால் தான் சொந்த ஊருக்கு தான் போய் இருக்கவேண்டி இருந்து இருக்கும்']

சரி விடயத்துக்கு மீண்டும் வருவோம். கதாபத்திரங்கள் அவரின் உணர்வுகள் , உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகள், அதற்கு பார்வையாளர்களின் மனஉணர்வுகள் அவற்றின் வெளிப்பாடுகள் தான் ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றியை தீர்மானிக்கின்றன என்பதை  நாம் புரிந்துக்கொண்டு இதயத்தை  துளைத்த E.T. யில் இருந்து ஒரு சில காட்சிகளை திரைக்கதை வடிவிலேயே காண்போம். 


TITLES: "E.T. - THE EXTRA-TERRESTIAL"

[The letters are in soft-purple against a black background. Purple is
traditionally the color of that which is sacred.]

EXT: NIGHT SKY: NIGHT

The black screen becomes a night sky. The camera angles lowers to show a
forest against the night sky.

EXT: LANDING SITE: NIGHT

In an opening in the forest stands a spacecraft. The view of the craft is
obscured by tree branches. The atmosphere is misty, with blue lights coming
from the spacecraft.

[The opening scene is misty and diffused. This forces the audience to pay
close attention to the images on the screen. The characters are not clearly
seen. This engages the audience, as they attempt to see what the aliens
really look like.]

One creature walks up the gang blank and into the ship.

INSERT: ALIEN HAND

A strange hand, with two long and slender fingers protruding, move aside a
branch that obstructs the view.

[This concentrates the audience's attention. The creature going into the
ship is being observed by another creature. Who are they? What's going on?
This is another technique that forces the audience to focus on the action.]

INT: SPACECRAFT'S GREENHOUSE: NIGHT

The inside of the ship appears to be a greenhouse. There are sounds of
water dripping. Cone shaped objects (possibly alien plants) sit among earth
plants. Vapors flow up from the plants.

[These images all appear non-threatening. The aliens are inferred to be
collecting vegetation, and are thereby inferred to be harmless.]

[Like many of Spielberg's other films, the opening sequences contain almost
no dialogue. The story is told without verbal exposition. He forces the
audience to become engaged in the storytelling process by giving them just
bits of information that they have to piece together into the story. He
doesn't insult their intelligence.]

தொடரும் .......


 previous Chapters :

http://vansunsen.blogspot.in/2015/09/i_17.html
http://vansunsen.blogspot.in/2015/09/ii-screen-play-is-not-art-but.html
 http://vansunsen.blogspot.in/2015/09/iii-screen-play-is-not-art-but.html 
http://vansunsen.blogspot.in/2015/09/iv.html
http://vansunsen.blogspot.in/2015/09/v-scene-sequence-screen-play-technology.html

No comments: